Tổ Yến Thô - Loại Tổ Nhỏ

Giá bán:Tùy thời giá

Còn lông và mùi hương đặc trưng của tổ yến.

Sản phẩm cùng loại với "Tổ Yến Thô - Loại Tổ Nhỏ"

© Cơ Sở Sản Xuất Mộc Yến

Thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Giấy phép số: 3618002819 - ATVSTP sô: 01/2014/NNPTNT-PY-DH - ĐT:0903 964 345

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này